بازیابی اپل آی دی فراموش شده از طریق sn

بازیابی اپل آی دی فراموش شده از طریق sn

۱,۲۳۰,۰۰۰ تومان

سرویس بازیابی اپل آی دی فراموش شده دستگاهای اپل ازطریق sn

تایم : 20-35 روز

موارد مورد نیاز : SN  دستگاه

توضیحات

بازیابی اپل آی دی فراموش شده از طریق sn

در صورتیکه دستگاه ریستور کردید و اپل آی دی دستگاه فراموش کردید میتوانید ازاین سرویس استفاده نمایید

این سرویس فقط اپل آی دی ارسال میکند ( پسورد نیست )

مدت زمان انجام کار : 20 تا 35 روز

موفقیت سرویس 100% میباشد

نکته مهم :  اطلاعات دریافتی از سرورهای رسمی دریافت میشود و هرگونه ادعای بعدی در ارتباط با نادرستی اطلاعات به هیچ عنوان بررسی نخواهد شد !