کردیت200 تاییEasy-Box

توضیحات

کردیت200 تاییEasy-Box

نکات مهم : برای شارژ کردیت باید card serial  را به ما ارائه دهید ( همانند راهنمایی زیر )

 

 

مقدار مورد نیاز کردیت را میتوامید از جداول زیر پیدا کنید

NOKIA PHONES

Flash phones, repair imei, simlock (all via credits)

Credits only consumed once for next operations:

Phone flash 10 Credits
Service functions 10 credits
FRP unlock 10 credits
FDP repair (phone corrupted and will shutdown) 100 credits

 

Charged EACH time for next operations:

BOOTLOADER unlock 10 CREDITS

 

SIMUNLOCK CODES BY IMEI :

Nokia1 30 credits
Nokia1_Plus 100 credits
Nokia2.1 100 credits
Nokia2.1 100 credits
Nokia2 100 redits
Nokia 3.1 A 100 credits
Nokia 3.1 C 100 credits
Nokia3.1 100 credits
Nokia3.1_Plus 100 credits
Nokia3 30 credits
Nokia5.1 30 credits
Nokia5.1_Plus 100 credits
Nokia6.1_plus 100 credits
Nokia6 100 credits
Nokia7.1 100 credits
Nokia7 100 credits
Nokia7_Plus 100 credits
Nokia8 100 credits
Nokia8.1.X7 100 credits
Nokia9 100 credits
Nokia 3310 3G 30 credits
Nokia 3310 4G 30 credits
Nokia 8110 30 credits
Nokia 106 30 credits
Nokia 210 30 credits

 

ALCATEL PHONES

Flash phones, repair imei (via credits), simlock.

Repair imei 10 credits

LG Phones

SIMUNLOCK CODES BY IMEI (via credits)

SUPPORTED OVER 2500 MODELS!

LG OLD phones 38 credits
LG NEW phones 51 credits

HTC Phones

HTC – SIMUNLOCK CODES BY IMEI (via credits)

HTC phones 5 credits

 

Sony Phones

SONY – new releases setool2 (working only with new cards)

Standalone and all function free.

Currently no need credits.

A1 phones, CSCA unlock/repair 30 credits
A2 phones, CSCA unlock/repair 30 credits
S1 OPEN, CSCA unlock/repair 30 credits
W100,W150 unlock codes 30 credits