اکتیو یکساله FTP دانگل EFT

توضیحات

سرویس اکتیو یکساله FTP دانگل EFT چیست ؟

اگر دانگل EFT  دارید و نیاز به دانلود فایلهای تعمیراتی دارید میتوانید با خرید این اکتیو بصورت یکسال از وبسایت  https://easy-firmware.com/ دانلود نمایید

توجه داشته باشید برای فعالسازی این اکانت نیاز به SN  دانگل EFT  شما میباشد

نحوه پیدا کردن sn دانگل

 

نکته مهم : 

دانلود دارای محدودیت میباشد و بشرح زیر میباشد 

Note! This activation is valid for 1 year.

Daily limit for downloading firmware:
30 files, that include:

15 files of unlimited size + 15 files less than 200 MB, that include:
3 combination files, 3 board files, and 3 HTC files
Yearly limit:
up to 10 800 files