ورود به سایت
رمز عبور خود را فراموش کرده اید؟
ورود به سایت
مرجع تخصصی تلفن همراه چهارشنبه, ۲۱ آذر , ۱۳۹۷
اطلاعیه کاربران
menu

mode_editآپدیت شهریورماه فایل فلش

attach_money

shopping_cart 0

visibility71
shopping_cartاطلاعات بیشتر
date_range 97/06/13

آپدیت شهریورماه پکیج فایل فلش

توضیحات محصول (حتما مطالعه گردد)

 

برای خرید کلیک نمایید

 

SAMSUNG

 

رام ۴ فایل فارسیA520F اندروید ۸ بیلد نامبرA520FXXU5CRGD

رام ۴ فایل فارسیA530F اندروید ۸ بیلد نامبرA530FXXS3BRH4

رام ۴ فایل فارسیA720F اندروید ۸ بیلد نامبرA720FXXU4CRG4

رام ۴ فایل C5010 اندروید ۸ بیلد نامبرC5010ZCU1CRG8

رام ۴ فایلC7018 اندروید ۸ بیلد نامبرC7018ZMU1CRH2

رام ۴ فایلC7000 اندروید ۸ بیلد نامبرC7000ZCU3CRH3

رام ۴ فایل فارسیG930F اندروید ۸ بیلد نامبرG930FXXU2ERH4

رام ۴ فایل فارسیG935F اندروید ۸ بیلد نامبرG935FXXU2ERH4

رام ۴ فایل فارسیJ701F اندروید ۸ بیلد نامبرJ701FDDU5ARG1

رام ۴ فایل فارسیJ720F اندروید ۸ بیلد نامبرJ720FDDU3ARG4

رام ۴ فایل فارسیJ730F اندروید ۷ بیلد نامبر J730FXWU2ARF4

رام ۴ فایل فارسیJ810F اندروید ۸ بیلد نامبرJ810FJXU1ARG2

رام ۴ فایل فارسیN960F اندروید ۸ بیلد نامبرN960FXXU1ARH5

رام ۴ فایل فارسیT390 اندروید ۸ بیلد نامبرT390XXU3ARF3

رام ۴ فایل فارسیT597 اندروید ۸ بیلد نامبرT597JXU1ARG5

رام ۴ فایل فارسیT837 اندروید ۸ بیلد نامبرT837JXU1ARG8

رام ۴ فایل فارسیG930F اندروید ۸ بیلد نامبرG930FXXS2ERH6

رام ۴ فایل فارسیG935F اندروید ۸ بیلد نامبرG935FXXS2ERH6

رام ۴ فایل فارسیJ530F اندروید ۸ بیلد نامبرJ530FXWU3BRL1

رام ۴ فایل فارسیA605X اندروید ۸ بیلد نامبرA605XXXU1ARD7

رام ۴ فایل فارسیG570F اندروید ۸ بیلد نامبرG570FXXU1CRH9

رام ۴ فایلJ530GM اندروید ۸ بیلد نامبر J530GMUBU3BRH5

رام ۴ فایلJ730FM اندروید ۸ بیلد نامبر J730FMXXU4BRI3

رام ۴ فایلG390F اندروید ۸ بیلد نامبر G390FXXU2BRH3

رام ۴ فایل فارسیA510F اندروید ۷ بیلد نامبر A510FXXU6CRH2

رام ۴فایل فارسی J701F اندروید ۸ بیلد نامبر  J701FXXU6BRH9

رام ۴فایل فارسی A720F اندروید ۸ بیلد نامبر A720FXXU5CRH3

رام ۴فایل فارسی J510F اندروید ۷ بیلد نامبرJ510FXXU2BRE2

رام ۴فایل فارسی G950Fاندروید ۸ بیلد نامبر G950FXXU4CRI5

رام ۴فایل فارسی G960Fاندروید ۸ بیلد نامبر G960FXXS2BRL1

رام ۴فایل فارسی  G965Fاندروید ۸ بیلد نامبر G965FXXS2BRL1

رام ۴فایل N9600 اندروید ۸ بیلد نامبرN9600ZHUARH2

رام ۴فایلJ415Gاندروید ۸ بیلد نامبر J415GUBU1ARIK

رام ۴فایل فارسی J415Fاندروید ۸ بیلد نامبرJ415FXXU1ARIM

رام ۴فایل فارسی J610Fاندروید ۸ بیلد نامبر J610FXXU1ARIM

رام ۴فایل فارسیG610F اندروید ۷بیلد نامبرG610FXWU1BRG1

رام ۴فایل فارسی G965F اندروید ۸ بیلد نامبر G965FXXU2BRI3 

 

 

HUAWEI

 

رام فارسی اندروید ۸ بیلدنامبر ۱۴۸ برای ANE-LX1

رام فارسی اندروید ۸ بیلدنامبر ۳۸۶ برای BLN-L21

رام فارسی اندروید ۸ بیلدنامبر ۳۳۱ برای BND-LX1

رام فارسی اندروید ۸ بیلدنامبر ۱۱۱ برای COR-L29

رام فارسی اندروید ۸ بیلدنامبر ۱۴۰ برایDura-L22

رام فارسی اندروید ۷ بیلدنامبر ۴۰۲ برایEVA-L09

رام فارسی اندروید ۷ بیلدنامبر ۴۰۲ برایEVA-L29

رام اندروید ۸ بیلدنامبر ۱۴۸ برایFIG-LX1

رام فارسی اندروید ۷ بیلدنامبر ۳۴۹ برای MLA-L11

رام فارسی اندروید ۷ بیلدنامبر ۳۷۷ برای NMO-L51

رام فارسی اندروید ۸ بیلدنامبر ۳۳۲ برای RNE-L21

رام فارسی اندروید ۸ بیلدنامبر ۳۶۷ برای STF-L09

رام فارسی اندروید ۸ بیلدنامبر ۱۷۲ برای TRT-L21A

رام فارسی اندروید ۷ بیلدنامبر ۳۹۵ برای VIE-L29

رام فارسی اندروید ۸ بیلدنامبر ۳۶۳ برای WAS-L21A

رام فارسی اندروید ۷ بیلدنامبر ۳۷۸ برای NMO-L31

رام فارسی اندروید ۷ بیلدنامبر ۱۷۳ برای TRT-L21

رام فارسی اندروید ۸ بیلدنامبر ۳۳۳ برای BND-L21

رام فارسی اندروید ۸ بیلدنامبر ۱۲۹ برای LLD-L21

رام فارسی اندروید ۸ بیلدنامبر ۳۶۸ برای STF-L09

رام فارسی اندروید ۸ بیلدنامبر ۱۶۹ برای Cameron-AL09A

رام فارسی اندروید ۸ بیلدنامبر ۱۳۷ برای ALP-L29

رام فارسی اندروید ۸ بیلدنامبر ۱۴۰ برای BLA-L29

رام فارسی اندروید ۸ بیلدنامبر ۱۶۹ برای SHT-AL09A

رام فارسی اندروید ۸ بیلدنامبر ۱۰۵ برای PAR-L21

رام فارسی اندروید ۸ بیلدنامبر ۳۶۳  و ۳۶۴ برای PRA-LX1

رام فارسی اندروید ۸ بیلدنامبر ۳۷۳ برای PRA-L21

رام فارسی اندروید ۷ بیلدنامبر ۴۰۳ برای EVA-L19

رام فارسی اندروید ۷ بیلدنامبر ۳۹۷ برای VNS-L21

رام فارسی اندروید ۸ بیلدنامبر ۳۶۶ برای VKY-L29

رام فارسی اندروید ۸ بیلدنامبر ۳۷۱ برای VTR-L29

رام فارسی اندروید ۸ بیلدنامبر ۱۴۸ برای ANE-L21

رام فارسی اندروید ۸ بیلدنامبر ۱۴۳ برای ANE-L22

رام فارسی اندروید ۸ بیلدنامبر ۱۴۰ برای DRA-L22

رام فارسی اندروید ۸ بیلدنامبر ۱۴۱ برای ATU-L31

رام فارسی اندروید ۸ بیلدنامبر ۱۴۲ برای CAG-L22

رام فارسی اندروید ۸ بیلدنامبر ۱۱۱ برای Sydney-L21

رام فارسی اندروید ۷ بیلدنامبر ۱۲۳ برای DLI-L42

رام فارسی اندروید ۸ بیلدنامبر ۱۴۱ برایATU-L29

رام فارسی اندروید ۸ بیلدنامبر ۱۴۶ برایCOL-L29

رام فارسی اندروید ۸ بیلدنامبر ۳۳۲ برای BAC-L21

رام فارسی اندروید ۸ بیلدنامبر ۱۳۶ برای FIG-L21

رام فارسی اندروید ۷ بیلدنامبر ۳۹۶ برایVNS-L31

رام فارسی اندروید ۸ بیلدنامبر ۱۴۴ برای CAG-L22

رام فارسی اندروید ۸ بیلدنامبر ۱۴۲ برای DRA-L22

رام فارسی اندروید ۸ بیلدنامبر ۱۴۲ برای DRA-L22HN

رام فارسی اندروید ۸ بیلدنامبر ۱۲۴ برای FLA-L21

 

 

LG 

 

رام منوفارسی LG K9 LMX210ZM

 

SONY 

 

بیلد BUILD 50.1.A.11.40 برای H4493

بیلد BUILD 51.1.A.12.48 برایH6116

بیلد BUILD 51.1.A.12.48 برایH8166

بیلد BUILD 51.1.A.11.51 برایH8216

بیلد BUILD 51.1.A.11.51 برایH8266

بیلد BUILD 51.1.A.11.51 برایH8314

 

 

 

 

 

 

 

 

این مطلب را در گوگل محبوب کنید

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “آپدیت شهریورماه فایل فلش”

rom1.ir