بای پاس قفل آیکلود با آنتن

بای پاس قفل آیکلود با آنتن

۸۸,۰۰۰ تومان۲,۱۱۰,۰۰۰ تومان

بای پاس قفل آیکلود با آنتن

سرویسهای SMD RAMDISK و IREMOVE و SMD UNIVERSAL و IKEY و MINA و IREMOVAL PRO و VR-Activator

موارد مورد نیاز : SN + IMEI اورجینال دستگاه با حروف بزرگ

زمان : 15 دقیقه

پاک کردن

توضیحات

بای پاس قفل آیکلود با آنتن

این سرویس چیست ؟ در صورتیکه دستگاه شما قفل آیکلود شده است و نسخه ios دستگاه IOS 12  تا IOS 17 هست میتوانید از این سرویس استقاده نمایید

این سرویس با سیگنال آنتن میباشد

کابل DCSD یا کابل مخصوص دیگری نیاز نمیباشد

این سرویس چه مدلهایی پشتیبانی میگردد ؟

IPHONE 5S

IPHONE 6 -6PLUS

IPHONE 6S – IPHONE 6SPLUS – IPHONE SE

IPHONE 7 – IPHONE 7PLUS

IPHONE 8 – IPHONE 8PLUS

IPHONE X

IPAD

 

پیش نیازهای دستگاه

اینترنت پرسرعت و بدون محدودیت نیاز میباشد

گوشی به هیچ عنوان نباید لاک شبکه  SIM LOCK باشد

برای ثبت سفارش SN + IMEI  اصلی و اورجینال دستگاه نیاز میباشد درصورت ثبت SN یا IMEI  نادرست هزینه ای عودت نخواهد شد !

اجرای مراحل سرویس بر عهده مشتری میباشد و بصورت ریموت نیست !

دستگاه امکان ریستور ، فلش ، آپدیت ندارد

 

آمورش اجرای مراحل در سرویس  SMD RAMDISK  ( سرویس ارزان قیمت و پیشنهادی و رتبه یک  )

ساپورت مدلهای 6S  تا X و IPAD

ساپورت تا نسخه  IOS 17

این سرویس نیازمند سیستم عامل مک میباشد

جلبریک نیاز نمیباشد 

دانلود نرم افزار در لینک زیر

https://bysmd.com/SMDRamdiskActivator.pkg

نرم افزار اجرا کنید ، چک کنید که دستگاه ساپورت میشود توسط نرم افزار یا خیر

اگر پیغام ساپورت دریافت کردید میتوانید ثبت سفارش نمایید

آموزش ویدئویی اجرای مراحل

https://aparat.com/v/XmlGg

 

 

 

آمورش اجرای مراحل در سرویس IREMOVAL pro  ( سرویس مناسب دارندگان ویندوز  ) 

ساپورت مدلهای 6S  تا X و IPAD

ساپورت تا نسخه  IOS 17

این سرویس نیازمند سیستم عامل ویندوز  میباشد

دانلود نرم افزار در لینک زیر

https://mega.nz/file/qwMRVbbT#hkCUKrwT3LFpejCtolP8GxVQAOXpdVOVOZZmVChSHjQ

نرم افزار اجرا کنید ، در صورتی که دستگاه جلبریک نیست گزینه JILBREAK  بزنید و نرم افزار IREMOVAL PRO  حتما ببندید

بعد از جلبریک موفق ، نرم افزار IREMOVAL PRO  باز کنید و چک کنید که دستگاه ساپورت میبشود توسط نرم افزار یا خیر

اگر پیغام ساپورت دریافت کردید میتوانید ثبت سفارش نمایید

آموزش ویدئویی اجرای مراحل

https://aparat.com/v/9Fmgk

https://uploadb.me/direct/14rmz5g58uzl.html

 

 

 

سرویس IREMOVE ( سرویس مناسب مک و ویندوز  )  

نرم افزار زیر دانلود کنید ( نیازمند ویندوز )

ساپورت تا نسخه  IOS 17

دانلود نسخه مک 

دانلود نسخه ویندوز 

آموزش اجرای مراحل

https://www.aparat.com/v/H47IV

گوشی جلبریک کنید

سیم کارت را از دستگاه خارج نمایید و گوشی به سیستم متصل نمایید

گزینه check بزنید اگر پیغام perfect دریافت کردید دستگاه شما پشتیبانی میشود و میتوانید ثبت سفارش کنید

نرم افزار اجرا کنید و سپس START بزنید و  دستگاه را ACTIVE  نمایید

 

 

 

سرویس SMD UNIVERSAL  ( سرویس پایدار و مطمعن )  

این سرویس چه ورژنهایی ساپورت میگردد ؟ از ios 12.5.5  تا  14.8.1 ios ساپورت میگردد ( نسخه IOS 15 ساپورت نمیشود )

نرم افزار زیر دانلود کنید ( نیازمند مک )

https://uploadb.me/dpb2hnazmn1l.html

آموزش اجرای مراحل

https://uploadb.me/qonvn5xv8z90.html

گوشی جلبریک کنید

سیم کارت را از دستگاه خارج نمایید و گوشی به سیستم متصل نمایید

گوشی به سیستم متصل نمایید اگر پیغام YOUR DEVICE IS SUPPORTED دریافت کردید دستگاه شما پشتیبانی میشود و میتوانید ثبت سفارش کنید

نرم افزار اجرا کنید و سپس ACTIVATE DEVICE  بزنید و دستگاه را اکتیو نمایید

 

 

 

سرویس IKEY ( مناسب دارندگان ویندوز )

این سرویس از IOS 12  تا IOS 17 ساپورت میکند

نرم افزار زیر دانلود کنید ( نیازمند ویندوز )

https://www.ikeytools.com/downloads/iKeyPrime.exe?ver=2.4

دانلود نرم افزار جلبریک

https://mega.nz/folder/4XoQ3ZgI#Q5wuJCn0F6oqb_Tdkz7e0Q

آموزش اجرای مراحل

https://www.aparat.com/v/oI1ja

گوشی جلبریک کنید

سیم کارت را از دستگاه خارج نمایید و گوشی به سیستم متصل نمایید

گزینه check بزنید اگر پیغام perfect دریافت کردید دستگاه شما پشتیبانی میشود و میتوانید ثبت سفارش کنید

نرم افزار اجرا کنید و سپس START بزنید و  دستگاه را ACTIVE  نمایید

 

 

 

سرویس VR-Activator ( مناسب دارندگان مک )

این سرویس از IOS 12  تا IOS 17 ساپورت میکند

نرم افزار زیر دانلود کنید

https://mega.nz/folder/FQI2TIDD#Bzk4G7OpWlpPjvUIfuMJkA/folder/0dpV0AgA

سیم کارت را از دستگاه خارج نمایید و گوشی به سیستم متصل نمایید

گوشی به سیستم متصل نمایید اگر پیغام GSM SIGNAL SUPPORTED دریافت کردید دستگاه شما پشتیبانی میشود و میتوانید ثبت سفارش کنید

نرم افزار اجرا کنید و سپس ACTIVATE DEVICE بزنید و  دستگاه را ACTIVE  نمایید

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

توضیحات تکمیلی

مدل دستگاه و نوع سرویس انتخاب نمایید

SMD RAMDISK 6S –6SPLUS –SE, SMD RAMDISK 7 –7PLUS, SMD RAMDISK 8-8PLUS, SMD RAMDISK X, SMD RAMDISK IPAD BEFORE 2017, SMD RAMDISK IPAD AFTER 2017, MINA 6S –6SPLUS –SE, MINA 7 –7PLUS, MINA 8-8PLUS, MINA X, MINA IPAD CPU A9, A9X, A10, A10X, A11, IREMOVAL PRO 6S –6SPLUS –SE, IREMOVAL PRO 7 –7PLUS, IREMOVAL PRO 8-8PLUS, IREMOVAL PRO X, IREMOVAL PRO IPAD CPU A9, A9X, A10, A10X, A11, EMC 5S, EMC 6 -6PLUS, EMC 6S –6SPLUS –SE, EMC 7-7PLUS, EMC 8 – 8PLUS, EMC X, EMC IPAD, IREMOVE 5S, IREMOVE 6-6PLUS, IREMOVE SE-6S-6SPLUS, IREMOVE 7-7PLUS, IREMOVE 8-8PLUS, IREMOVE X, IREMOVE OLD IPAD, IREMOVE IPAD NEW, IKEY MEID 5S, IKEY MEID 6-6PLUS, IKEY MEID SE-6S-6SPLUS, IKEY MEID 7-7PLUS, IKEY MEID 8-8PLUS, IKEY MEID X, IKEY IPAD BEFORE 2017, IKEY IPAD AFTER 2017, SMD UNIVERSAL 5S, SMD UNIVERSAL 6 – 6PLUS, SMD UNIVERSAL SE – 6S – 6SPLUS, SMD UNIVERSAL 7-7PLUS, SMD UNIVERSAL 8-8PLUS, SMD UNIVERSAL X, SMD UNIVERSAL IPAD BEFORE 2017, SMD UNIVERSAL IPAD AFTER 2017, VR-Activator SE – 6S – 6SPLUS, VR-Activator 7 – 7PLUS, VR-Activator 8 – 8PLUS, VR-Activator X