کردیت ( Xiaomi Fire Tool ( xft

کردیت ( Xiaomi Fire Tool ( xft

۱۵۰,۰۰۰ تومان

کردیت ( Xiaomi Fire Tool ( xft

حداقل خرید : 3 عدد

برای یوزرهای قدیمی EMAIL  رجیستر شده در نرم افزار

برای یوزرهای جدید EMAIL دلخواه برای ثبت در نرم افزار

مدت زمان شارژ کردیت : 15 دقیقه

توضیحات

کردیت ( Xiaomi Fire Tool ( xft

کردیت xft

مقدار مورد نیاز کردیت :

برای انجام عملیات فلش و آنبریک رام اصلی 4 عدد کردیت

برای انجام عملیات فلش فایل eng  مقدار 4 کردیت

وبسایت سازنده

https://xiaomifiretool.com/

دانلود آخرین ورژن ابزار

https://xiaomifiretool.com/Tool/XiaomiFireTool%201.7.rar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

توضیحات تکمیلی

نوع یوزر انتخاب نمایید

یوزر جدید, یوزر قدیمی