سرویس حل مشکل This Apple ID is not active

توضیحات

سرویس حل مشکل This Apple ID is not active چیست ؟ اگر اپل آی دی دستگاه شما پیغام This Apple ID is not active را میدهد توسط این سرویس میتوانید مشکل اپل آیدی خود را حل کنید و اپل آیدی شما مجدد قابلیت استفاده ار پیدا خواهد کرد

از کجا متوجه شویم اپل آیدی  نات اکتیو هست ؟ به این سایت مراجعه نمایید و اپل آیدی خود را وارد نمایید اگر پیغام   THIS APPLE ID NOT ACTIVE مشاهده کردید این سرویس را استفاده نمایید

 

مهم : این سرویس فقط اپل آی دی از حالت not active  به حالت active  تغییر میدهد !