فایل فلش HUAWEI Y625-U32 با بیلدنامبر 110

توضیحات

بیلد : B110 

کاست : C567

نسخه فول فلش حاوی یوزروکش

دو عدد رام مناسب فلشر و فایل DLOAD