حل مشکل خاموشی و ترمیم بوت LG V10 H901

توضیحات

حل مشکل خاموشی و ترمیم بوت LG V10 H901

بدون باکس 

بدون سیم کشی 

بدون باز شدن گوشی

آنبریک در حالت Unbrick QHS-9008