کردیت Mi-Bypass Tool

کردیت Mi-Bypass Tool

۳۲,۸۰۰ تومان

کردیت Mi-Bypass Tool

حداقل خرید : 5 عدد

مدت زمان : 15 دقیقه

برای شارژ اکانت ارایه EMAIL ثبت نام شده در نرم افزار Mi-Bypass Tool الزامی میباشد

توضیحات

کردیت Mi-Bypass Tool

برای شارژ اکانت ارایه EMAIL ثبت نام شده در نرم افزار  Mi-Bypass Tool الزامی میباشد ( ارایه ایمیل نادرست منجر به ازبین رفتن هزینه واریزی خواهد شد )

برای بررسی و معرفی کامل محصول کلیک نمایید

کردیتهای مصرفی بشرح زیر میباشد ( شاید انلاک بوت لودر نیاز باشد )

برای bypass mi account  هر دستگاه 5 کردیت نیاز میباشد

برای حذف frp  هر دستگاه xiaomi درحالت فست بوت تعداد 1 کردیت نیاز میباشد

برای حذف گوگل اکانت گوشیهای الجی هر دستگاه 0 کردیت نیاز میباشد ( این ابزار آنچنان در بخش الجی قوی نمیباشد )