فایل فلش NOKIA 6

توضیحات

ورژن اندروید : 7

NOKIA 6 TA 1000

NOKIA 6 TA 1003

NOKIA 6 TA 1025

رایت از طریق CM2