فایل فلش Nokia 5 بامشخصه TA-1003 اندروید 7.1.1

توضیحات

نوع پردازنده : MSM8937

ورژن اندروید : 7.1.1

مشخصه : TA-1003

اختصاصی تیم رام1

رایت از طریق دانگل CM2