کردیت SAMHub

کردیت SAMHub

کردیت SAMHub

قیمت برای 1 عدد کردیت میباشد

حداقل مقدار خرید 10 عدد

کردیت برای frp هر دستگاه 5 عدد میباشد

مدت زمان انجام سرویس : 15 دقیقه

در صورتیکه username از قبل دارید وارد نمایید ( ایمیل وارد نکنید )

توضیحات

کردیت SAMHub

کردیت SAMHub ، ابزاری بصرفه و اقتصادی برای frp  ، آنلاک شبکه ، و چنج سریال

این ابزار بصورت کلاینت میباشد و نیاز به باکس ندارد

از 10 عدد به بالامیتوان خرید کرد

قبل از خرید وضعیت فعال/ غیرفعال بودن سرور samhub را بررسی کنید

مفدار مورد نیاز کردیت مصرفی از لینک زیر پیدا کنید

https://samhub.net/supportedmodel