اکتیو یکساله دانگل UMT

اکتیو یکساله دانگل UMT

۱,۵۲۶,۰۰۰ تومان

سرویس اکتیو و فعالسازی UMT/ UMT PRO

اکتیو یکساله میباشد

مدت زمان انجام سرویس : 15 دقیقه

موارد مورد نیاز : SN

توضیحات

سرویس اکتیو یکساله دانگل UMT

برای اکتیو CARD ID نیاز میباشد