اکتیو Z3X Samsung Pro

توضیحات

فعالسازی و اکتیو Z3X Samsung Pro

امکانات : بصورت فول

نحوه اکتیو : ارایه sn باکس

 

آموزش اکتیو 

ابتدا سریال نامبر SN دستگاه را مانند نمونه زیر ارسال کنید

بدین ترتیب: ROM4785F

حالت های نادرست:   ROM4785F   SN: ROM4785F

سپس طبق تصویر زیر اقدام کنید و مراحل اکتیو انجام دهید