اکتیو Z3X Samsung PRO بر روی Easy Jtag

اکتیو Z3X Samsung PRO بر روی Easy Jtag

۳,۱۲۰,۰۰۰ تومان

اکتیو Z3X Samsung PRO بر روی Easy Jtag

اکتیو بصورت دایمی میباشد

زمان انجام سرویس : 180 دقیقه

موارد مورد نیاز : SN باکس

توضیحات

اکتیو Z3X Samsung PRO بر روی Easy Jtag

آموزش اکتیو 

ابتدا سریال نامبر SN دستگاه را مانند نمونه زیر ارسال کنید

بدین ترتیب: ROM4785F

حالت های نادرست:   ROM4785F   SN: ROM4785F

سپس طبق تصویر زیر اقدام کنید و مراحل اکتیو انجام دهید